Restitutiebeleid

Afhankelijk van de situatie kan er mogelijk sprake zijn van restitutie. Hiervoor neemt u contact op met de klantenservice van Trade4Green

Opzegging binnen 14 dagen na aanschaffing

U heeft 14 dagen de tijd om zich te bedenken bij de online aankoop van een abonnement van Trade4Green om daadwerkelijk in aanmerking te komen voor restitutie, mag er geen gebruik gemaakt zijn van de beschikbaar gestelde producten die onder de naam van Trade4Green verstrekt worden.

Om het abonnement op te zeggen dient u contact op te nemen met de klantenservice van Trade4Green , waarin u vermeld het abonnement op te willen zeggen. Hierbij levert u een bewijs van betaling en zal er door Trade4Green gecontroleerd worden of er sprake is van gebruik van de producten die onder het abonnement vallen. Als hier sprake van is, kan er geen aanspraak op restitutie gemaakt worden. U mag hierbij aangeven wat de reden is van de opzegging, maar dit bent u niet verplicht.

Trade4Green zal bevestigen dat de afmelding is ontvangen en dat er onderzoek gedaan zal worden naar het gebruik van het product. Mocht er geen sprake zijn van gebruik van het product dan komt u in aanmerking voor restitutie. Trade4Green zal in dat geval een statusupdate verschaffen over de restitutie.

Opzegging abonnement 15 dagen of langer na aanschaffing

Wanneer u niet binnen de 14 dagen zoals boven omschreven de opzegging aangeeft bij de klantenservice, zal de opzegging plaatsvinden op basis van de door u gekozen abonnementsperiode van 3, 6, of 12 maanden, afhankelijk van uw opzegtermijn. De lopende abonnementsperiode wordt nog voltooid, en vanaf het einde van die periode bent u geen betaling meer verschuldigd. Er vindt geen restitutie plaats voor de resterende periode van het lopende abonnement. De services behorende bij het abonnement zullen beschikbaar blijven tot het einde van de abonnementsperiode.

Restitutie

Mocht er sprake zijn van het recht op restitutie dan wordt het bedrag dat u tegoed heeft uiterlijk binnen 4 weken aan u terug betaald. De betaling van de restitutie zal op dezelfde wijze geschieden als de wijze waarop bij aanmelding van een abonnement gebruik gemaakt is. De restitutie wordt in euro’s terugbetaald.

Meerdere restitutieverzoeken van dezelfde persoon

Als er in een korte periode meerdere restitutieverzoeken plaatsvinden, dan heeft Trade4Green de bevoegdheid om deze persoon te weigeren bij het maken van een nieuw account. Het account mag in dat geval opgeheven worden, maar dit zal altijd onderhavig zijn aan nauwkeurig onderzoek van Trade4Green. Dit is o.a. een maatregel om fraude tegen te gaan.

Vragen

Mochten er naar aanleiding van dit restitutiebeleid vragen zijn bij u of heeft u nog vragen over de producten van Trade4Green dan kunt u altijd contact opnemen met de klantenservice van Trade4Green via [email protected].